afbildning

afbildning
portrayal
* * *
(en -er) depiction;
(billede) picture.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • afbildning — af|bild|ning sb., en, er, erne (billede; det at afbilde) …   Dansk ordbog

  • frontalitet — fron|ta|li|tet sb., en (frontal afbildning) …   Dansk ordbog

  • isometri — i|so|me|tri sb., en, er, erne (tredimensional afbildning med målbare forhold) …   Dansk ordbog

  • projektion — pro|jek|tion sb., en, er, erne (overførsel; afbildning), i sms. projektions , fx projektionsapparat …   Dansk ordbog

  • spektrogram — spek|tro|gram sb., met, mer, merne (afbildning af et spektrum) …   Dansk ordbog

  • tomografi — to|mo|gra|fi sb., en (en teknik til snitvis afbildning) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”